VI WYSTAWA MIĘDZYNARODOWA W BYDGOSZCZY 18.02.2024 FIGA NOWY MIĘDZYNARDOWy CHAMPION PIĘKNOŚCI (C.I.B)

Podwójne super wieści! Ukończyliśmy zmagania o prestiżowy tytuł:

💎🌠MIĘDZYNARDOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI (C.I.B) 🌠

GRAND 🏵 CHAMPIONA 🇵🇱 POLSKI

Kochana FIGA Róg Wojskiego

🏵Wielki Champion 🇷🇴 Rumunii i champion 🇷🇴Rumunii,

🏵 Champion 🇵🇱 Polski, 🇱🇹 Litwy, 🇷🇸 Serbii

🇵🇱 Młodzieżowy champion 🇵🇱 Polski

🏆 Victory junior winner – 🇸🇰 Bratysława 2023🏆

CACIB BYDGOSZCZ: 🥇 klasa championów -lokata 1

BOS – Zwyciężsca płci przeciwnej

CACIB – wniosek o tytuł międzynarodowego championa piękności

CAC – Wniosek o tytuł krajowego championa piękności

Sędziowała: Magdalena Świętoń

Groming: Marta Dutkowska z Salon PSI STYL NOWY strzyżenie psów

Dlaczego tytuł: MIĘDZYNARDOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI (C.I.B) jest taki wyjątkowy?

Tytuł międzynarodowego championa piękności jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym psom na podstawie ich wybitnego wyglądu, proporcji, ruchu i innych cech zgodnych z rasowymi standardami określonej rasy. Aby zdobyć ten tytuł, pies musi być oceniany na międzynarodowych wystawach psów przez wykwalifikowanych sędziów w różnych krajach, którzy oceniają poszczególne cechy psa i porównują go z innymi przedstawicielami swojej rasy. Wysoka trudność uzyskania tego tytułu pozwala wyróżnić psy najpiękniejsze w swojej rasie.

Dorosły Pies /suka musi spełnić następujące warunki:

Otrzymać cztery wnioski CACIB, w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów. Pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień

Jak zdobyć wniosek CACIB, res CACIB ? na wystawach psów rasowych rangi międzynarodowej, kontynentalnej i światowej w organizacji należącej do FCI. Przyznanie tytułu jest nieobowiązkowe i następuje w wyniku porównania przez sędziego najlepszych dorosłych psów i suk (1 miejsce oraz ocena doskonała) w obrębie danej rasy. Sędzia może nagrodzić drugiego pretendenta porównania tytułem res CACIB.

Oznacza to, że na jednej wystawie międzynarodowej tytuł CACIB może otrzymać (lecz nie musi) 1 suka i 1 pies.

————————————————————————————————————————

6th INTERNATIONAL SHOW IN BYDGOSZCZ, February 18, 2024!

Double great news! We have completed the competition for the prestigious title:

💎🌠INTERNATIONAL BEAUTY CHAMPION (C.I.B) 🌠

GRAND 🏵 CHAMPION 🇵🇱 OF POLAND

Dear FIGA Róg Wojskiego

🏵Grand Champion 🇷🇴 of Romania and champion 🇷🇴 of Romania,

🏵 Champion 🇵🇱 Poland, 🇱🇹 Lithuania, 🇷🇸 Serbia

🇵🇱 Youth champion 🇵🇱 of Poland

🏆 Victory junior winner – 🇸🇰 Bratislava 2023🏆

CACIB Bydgoszcz: 🥇 champion class – 1st place

BOS – Winner of the opposite sex

CACIB – application for the title of international beauty champion

CAC – Application for the title of national beauty champion

Referee: Magdalena Świętoń

Why is the title: INTERNATIONAL CHAMPION OF BEAUTY (C.I.B) so special?

The title of International Beauty Champion is a very prestigious distinction awarded to dogs based on their outstanding appearance, proportions, movement and other features consistent with the racial standards of a specific breed. To earn this title, a dog must be judged at international dog shows by qualified judges in various countries who evaluate the dog’s individual characteristics and compare it with other members of its breed. The high difficulty of obtaining this title allows us to distinguish dogs as the most beautiful in their breed.

How to get a CACIB, res CACIB application? at international, continental and world purebred dog exhibitions in an organization belonging to the FCI. The awarding of the title is optional and takes place as a result of the judge comparing the best adult dogs and bitches (1st place and excellent grade) within a given breed. The judge may award the second contender of the comparison with the res CACIB title.

This means that at one international exhibition the CACIB title may be awarded (but does not have to be) to 1 female and 1 dog.

hod. Przemysław Sucharek (Kompani Bachusa) z Figą oraz hod. Benita Malicka (Dziekowska Polana) z Lorkiem i Rozalią CACIB Bydgoszcz 18.02.2024

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *