Wyniki konkursu Polish TOP DOG 2023

Moja Kochana Figa !
Championka Polski, Litwy, Serbii, Rumuni!

Zajęła 3 miejsce w rasie i 60 w grupie III (Terriery) w ogólnopolskim rankingu wystawowym za rok 2023!
Sukces cieszy bardzo:) W zeszłym roku w kraju startowaliśmy mało (wyjazdy zagraniczne i ciąża oraz odchów miotu)

Polish Top – Dog Organizatorem rankingu jest Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce. Celem rankingu jest porównanie i przedstawienie osiągnięć psów i suk uczestniczących w wystawach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce w ciągu całego roku.

My Beloved Figa!
Champion of Poland, Lithuania, Serbia, Romania!
She took 3rd place in the breed and 60th in group III (Terriers) in the national exhibition ranking for 2023!
We are very happy with the success Let’s face it, we started a small year in the country (trips abroad, pregnancy and raising a litter) 🙂
more about the competition:
Polish Top – Dog The ranking is organized by the Main Board of the Kennel Club in Poland. The aim of the ranking is to compare and present the achievements of dogs and bitches participating in exhibitions organized by the Kennel Club in Poland throughout the year.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *